Ta strona używa plików cookie!
close

Policyjne działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” na Dolnym Śląsku

Data dodania: 12 lipca 2018 r.
Miejsce zdarzenia: Głogów Dolny Śląsk

Dolnośląscy policjanci prowadzą dzisiaj na terenie województwa kolejne już działania kontrolno - prewencyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod hasłem - „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. To właśnie ta grupa użytkowników dróg, w przeciwieństwie do kierowców i pasażerów samochodów, pozbawiona jest jakiejkolwiek technicznej ochrony. Niestety jak pokazują policyjne statystyki, nie wszyscy stosują się do przepisów. Tylko podczas ostatnich tego typu wzmożonych działań, policjanci ujawnili ponad 600 wykroczeń, mających wpływ na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Przepisy ruchu drogowego szczegółowo regulują kwestię ruchu pieszych i pojazdów. Niestety nie wszyscy się do nich stosują. Taki stan rzeczy wynika nie tylko z niewłaściwych zachowań na drodze pieszych czy też rowerzystów, ale również niezgodnych z przepisami ruchu drogowego zachowań kierujących pojazdami w stosunku do nich. Dlatego policjanci Wydziału Ruchu Drogowego komendy wojewódzkiej we Wrocławiu kolejny raz zorganizowali na terenie Dolnego Śląska działania pod kryptonimem „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO", mające na celu poprawę ich bezpieczeństwa.


Podczas akcji nadzorem objęte zostaną miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych np. przejścia przez jezdnię o dużym natężeniu ruchu lub przejścia, na których doszło do potrąceń pieszych. Wypadki z udziałem pieszych powodują przede wszystkim kierujący pojazdami, jednakże najwięcej ofiar śmiertelnych wśród tej grupy uczestników ruchu odnotowuje się w zdarzeniach, których byli oni sprawcami.
Stąd też Policja apeluje do pieszych, aby uważali na drodze, bowiem w przypadku sytuacji kolizyjnej z pojazdem ich życie i zdrowie jest niewspółmiernie bardziej zagrożone niż kierującego pojazdem. Funkcjonariusze przypominają także o zagrożeniach związanych z prowadzeniem rozmowy przez telefon czy słuchaniem głośnej muzyki w słuchawkach podczas przechodzenia przez jezdnię. Takie zachowanie zaburza odbieranie bodźców, które zawczasu mogą sygnalizować bliskość samochodu.


Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego to także rowerzyści. Do większości wypadków, w których są poszkodowani również przyczyniają się kierujący, głównie samochodami osobowymi. W znacznej mierze wypadki te powstają z powodu nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu rowerzyście lub nieprawidłowego wyprzedzania.
Coraz częściej przesiadamy się na rowery, korzystając z nich rekreacyjnie lub jako środka transportu. Warto więc przypomnieć ich użytkownikom kilka ważnych zasad:
Prawidłowo wyposażony rower powinien posiadać
• Światła:
- z przodu - światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,
- z tyłu - jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno
  światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające. *)
• Co najmniej jeden skutecznie działający hamulec.
• Dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nie przenikliwym dźwięku.
Jazda po drodze publicznej
• Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić.
• Korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, rowerzysta jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
• Rowerzysta może jechać chodnikiem lub drogą dla pieszych, jeśli:
- opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
- szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą
  niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla
  rowerów;
- warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa,
  gołoledź, gęsta mgła).


Korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych kierujący rowerem jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
Przewożenie dziecka na rowerze
• Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.
• Dopuszcza się przewóz dzieci w przyczepie przystosowanej konstrukcyjnie do przewozu osób, ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy.
• Kierować wózkiem rowerowym lub rowerem wieloosobowym oraz przewozić wózkiem rowerowym lub na rowerze inną osobę może osoba, która ukończyła 17 lat.
• Przyczepa ciągnięta przez rower lub wózek rowerowy powinna być wyposażona w dyszel wyposażony w urządzenie sprzęgowe uniemożliwiające przewrócenie się przyczepy w przypadku przewrócenia się roweru; nie dotyczy przyczepy jednokołowej.
*) światła pozycyjne roweru mogą być zdemontowane, jeżeli kierujący tym pojazdem nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy.

 

asp. szt. Paweł Petrykowski
(źródło – WRD KWP W-w, BRD KGP)
 

Powiązane wiadomości